tokatoka: (пишу)
"У дедушки на голове нету волосов, а у меня на голове - трубочки"(с)Итай

לאמא - מתולתל
לסבתא - מקורזל
לאבא - תגלחת
לסבא - קרחת
ולי? לי - ערימת שחת!
tokatoka: (пишу)
"А ты могла бы и спрятать!" ©[livejournal.com profile] a_rokeah

אילו אמא הייתה מחביאה
את השוקולד כמו שצריך,
הייתי אולי מסתפק בכריך...
tokatoka: (пишу)
"...и налил сверху кетчупа. Много" ©[livejournal.com profile] imacom


אז ככה עשיתי וזה המתכון:
קודם חתכתי מלפפון,
אחר כך מזגתי חלב ופתיתים,
אחרי זה הוספתי כמה זיתים,
שמתי למעלה פיתה שמנה,
מרחתי עליה גבינה לבנה,
קטשופ שפכתי הרבה, לקישוט
וקראתי לאמא בהתרגשות:
"אמא, תבואי לחגיגה,
לכבוד השבת הנה לך עוגה!

tokatoka: (пишу)
"Папа, ты большой Миша, а я маленький, Мишутка" ©[livejournal.com profile] landysh


כשלאבא קוראים דוב,
זה מצב די טוב,
כי למרות שאני יונתן,
אני גם דובי קטן.

tokatoka: (Default)
"Папа, Идан ест кошкину еду !!!!!!!!!!" © Томер


אבא!
חכה, אני עסוק.
אבא!
שקט, אני מדבר עם אמא!
אבא!
נו, מה אתה צועק, כמו בשוק?!
אבא, עידן אוכל את האוכל של החתולה סימה!!!!!!!!!!
tokatoka: (пишу)

ל [livejournal.com profile] ein_gedi, ניסיון שני.

יש לי בגדים
שאני אוהב במיוחד:
סוודר עם גמדים,
כובע אחד,
נעליים בצבע חושך כחול,
פיג'מה...

"ללבוש אותה אתה כבר לא יכול,
היא עליך קטנה!" – אמא אמרה,
והתבאסתי נורא.
הייתי רוצה שיקרה איזה נס או פלא,
ויגדלו יחד אתי הבגדים האלה!

tokatoka: (пишу)

ל [livejournal.com profile] karlson_and_m

"ילד שלי, מה קרה לך בני?
שיחקת רובוט כל כך חינני!
ועצרת פתאום, אתה לא מדבר
לא נע ולא זז, מה עליך עובר?"

"אמא, תפסיקי לשאול שאולות,
פשוט נגמרו לי הסוללות!"

tokatoka: (пишу)

בעקבות הגרביים של [livejournal.com profile] ein_gedi :)

אמא, קדימה, תחרות:
מי ראשון ילבש סוודר!
רגע, חכי שניה,
קודם אני ראשון, בסדר?
tokatoka: (Default)

ל[livejournal.com profile] essei

"בוא הנה פעוט,
קבל מתנות:
כדורגל, מצלמה,
טנק, ספינת המלחמה,
רובה מים, מכונית,
לגו, פזל, חללית,
אוטובוס עם שתי קומות..."

"טוב, בסדר, ומה עוד?"
tokatoka: (Default)

ל [livejournal.com profile] picadilly_line
"אמא, אמא, יש לי שש אצבעות!"
"שש אצבעות? אתה צוחק עלי, פעוט!"
"אני לא צוחק, את יכולה למשש:
אחת, שתיים, שלוש, ארבע... שש!"
Page generated Sep. 24th, 2017 07:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios