tokatoka: (booker)
[personal profile] tokatoka
О юморе, передразнивание, самоирония, игра слов...

..."אתה באמת תקוע, צר לי מאוד", אמר שפן.
"גם לי צר, מאוד מאוד", רגז פו. "הכול בגלל דלתות קטנות מדי".
"הכול בגלל זלילה גדולה מדי", הסביר לו שפן...

פו התחיל ושפן החרה והחזיק אחריו בחיקוי פרודי – חזרה על דבריו של איש-שיחה בשינוי קל המשנה את משמעות הדברים (אפשר לדון גם באופן השינוי, אך נניח לזה כעת). בנוסף לכך פו התמים שלנו מפתיע הפעם, כאשר משתף בתשובתו משחק מילים מצלצל.

Date: 2011-08-09 05:58 pm (UTC)
From: [identity profile] gtufc.livejournal.com
Нати, имеется в виду два значения слова "צר"?
Но тогда это "заслуга" переводчика на иврит ... Или в оригинале - нечто подобное? :)

Date: 2011-08-09 06:51 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Ты права, в оригинале этого нет.
Когда я писал эту работу - у меня не было английского текста под рукой - то ли не было времени искать в библиотеке, то ли не нашел - не помню.
Но для меня это было не так важно - я писал работу о юморе вообще, а не о юморе в Винни-Пухе.
Разбираешься ;)

Date: 2011-08-09 07:28 pm (UTC)
From: [identity profile] gtufc.livejournal.com
Прошу прощения, если как-то... что-то... :))
Просто все приводимые примеры - о Винни-Пухе...Вот я и решила...
Но вообще это интересно: насколько "стабильна" характеристика героя, как ей удаётся сохранить себя при переходе из одной культуры в другую, если в ход идут языковые нюансы...:)))

Date: 2011-08-10 12:23 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Это тема для отдельного исследования ;)

Date: 2011-08-09 10:37 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
בתמים או לאו פו מרבה במשחקי המילים לאורך כל הספר, יש רושם שהוא לא יכול לחשוב בצורה מופשטת ולעסוק בהשאלות. המצבים הקומיים ,לדעתי, נובעים מההבנה החד-משמעית שלו או עיוותי המילים הלא מוכרות לו עד להבאתן למשמע סביר, מוכר או לפחות קצת פיוטי

Date: 2011-08-10 12:29 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Давно не перечитывал. Но похоже на правду! :)

Date: 2011-08-10 08:21 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
Без чего ,Сова? - Безвозмездно, Пух, то есть даром
(не очень большой словарный запас, буквальное понимание..)
Пародия - отдельна, на мой взгляд. Это попытка переделать на свой лад известное уже произведение. Как если б кто-то из персонажей попытался сочинить стих "под ВП". ...впрочем, разве что Иа: "не беда!да-да-да!"
Мультик пересмотри на русском:)

Date: 2011-08-12 03:55 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Не знаю, не знаю. Заходер тут выступил не переводчиком, а рассказчиком. И Википедия об этом пишет и вроде это общеизвестный факт. Так что мы тут имеем двух Винни, двойняшек но не близнецов :)

Date: 2011-08-10 08:25 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Тут есть замечательная игра слов, но зато в русском переводе больше язвительности в репликах. Даже не знаю, что лучше :)

Date: 2011-08-12 03:56 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Английский оригинал нашелся у меня дома :)

Date: 2011-08-13 03:25 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Ух ты! Что круче?
Кстати, про переводчицу Лею Наор. Ее тексты есть в учебнике (книге для чтения?) для второго класса. Надо сказать, тексты плохие. Так что Пух не единственный пострадавший :)

Date: 2011-08-16 05:22 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Что круче? В данном случае - переводы :) Я потом попробую прогуглить цитату из оригинала чтобы выгулить)) его в сети.
У Леи Наор много всего, не все однозначно хорошо, но она живой классик.
Ты с ней еще встретишься :)

Date: 2011-08-16 05:54 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Придется поверить тебе на слово :)

Date: 2011-08-20 06:52 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
http://lib.ru/MILN/pooh.txt_with-big-pictures.html
http://lib.ru/MILN/pooh2.txt
В моем сборнике еще две книги, в которых, в основном, стихи, но они что-то плохо выгугливаются. Но если очень надо - я продолжу искать!

Date: 2011-08-21 07:07 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Спасибо, Нати! Читаю с удовольствием :)

Date: 2011-09-02 06:24 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Оригинал - по-настоящему смешной и очень английский. Русский перевод смешной по-русски. А ивритский, увы, никакой. Жаль. Будем по возможности читать оригинальные тексты :)

Date: 2011-09-03 05:52 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Уже? Быстро! :)
Оригиналы лучше всего, кто ж спорит.
Ивритских с тех пор вышло еще два, по меньшей мере. Ba_deshe где-то тут не далеко мне написала, что они читают в переводе Авирамы Голан и им очень нравится.
Page generated Sep. 24th, 2017 07:12 pm
Powered by Dreamwidth Studios