tokatoka: (booker)
[personal profile] tokatoka
ирония.


עתה נדלג על הקטע הבא שהוא גם ספוג הומור, אך בעבודה קצרה זו לא נוכל להתמקד בכול. בינתיים מיודעינו הכירו אחד את השני , "אכלו" לשובע ופו הדוב לא הצליח לצאת מן הפתח.

..."שלום. האם אתה תקוע?" שאל שפן בנימוס.
"לא. אני נח לי קצת, וחושב מחשבות נעימות ושר לי שיר יפה שחיברתי בעצמי", אמר פו...

כאן בא סוג אחר של הומור והוא האירוניה, הוד מלכותה. מקווה שלא אטעה אם אגיד שהיא מבוססת על הפער בין מצב אמיתי אשר מקבלים אותו במונחים "חיובי" או "שלילי", לבין מצב מדומה שההיגיון שלו הפוך מזה של חברו.

Date: 2011-07-18 06:54 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
В этом примере самое смешное - что ирония двойная. Ответ Пуха в устах любого взрослого был бы ироничным по-настоящему ( и означал бы "Ты че, в натуре, сам не видишь?" ). Т.е. он был бы не информативным, а исключительно издевательским. Но наш наивный герой искренне пытается объегорить Кролика. Таким образом читатель вынужден смеяться над бедным ВП, что редко происходит с авторами ироничных реплик :)

а это - как посмотреть...

Date: 2011-07-19 06:37 am (UTC)
From: [identity profile] gtufc.livejournal.com
читатель может и восхищаться: в незавидной ситуации герой проявляет смекалку и изобретательность...:)))

Re: а это - как посмотреть...

Date: 2011-07-19 09:14 am (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Может быть :) Но мне кажется все же очевидным, что смекалка и сообразительность, как и правильнописание, у ВП очень хромают :)

Re: а это - как посмотреть...

Date: 2011-07-19 09:26 am (UTC)
From: [identity profile] gtufc.livejournal.com
А это уже четвёртый уровень иронии... :))

Date: 2011-07-19 08:49 am (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
да, пожалуй, именно объегорить :)
бедный ВП :)

Date: 2011-07-19 12:35 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
-Предположим, Пух, что дерево упадет, когда мы будем как раз под ним? - спросил Пятачок.
-Давай лучше предположим, что не упадет, -ответил Пух
после некоторого размышления.

Мне кажется,и в данной ситуации Пух изо всех сил старается не принимать суровую реальность, отодвинуть ее от себя. К самоиронии он не склонен, иронизировать над кроликом - не место и не время.. Вся надежда на оптимизм - это качество не раз его выручало. Может, и в этот раз повезет?

Date: 2011-07-19 12:59 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Отрицание? Это к Фрейду :)

Date: 2011-07-19 10:16 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
Вот она, ирония(уже твоя)!
Милн действительно много иронизирует над своими героями их же устами. Этот прием вызывает у читателя ощущение того, что на самом деле он знает о них(героях) значительно меньше, чем думал и что они вообще, может статься, не такие, какими кажутся поначалу. Например, Пух - очень умный и мозговитый и т.д. :)
Я на правильном пути?

Date: 2011-07-20 01:45 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
На правильном, наверное :)

Моей целью был не штудии над ВП Милна, а извлечение элементов юмора и попытка понимания их структуры - т.е. не филологический разбор, а лингвистический. Понимаешь?

Date: 2011-07-20 07:29 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Я, кажется, понимаю (не без труда). Но дело в том, что для объяснения принципа иронии ты выбрал очень сложный, нетипичный пример. К тому же он из книжки, т.е. мы заведомо знаем о действующих лицах больше, чем нужно. Нам тяжело абстрагироваться от Милна, раз уж мы его прочли :) По-моему, лучше всего объяснять иронию на примере известного анекдота про прачечную и Министерство Культуры. Но, конечно, в академическую работу на иврите его особо не вставишь :)

Date: 2011-07-21 07:58 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Прачечная - это да! :))
Если б я писал эту работу сейчас - может, выбрал бы другой текст. Хотя... :))

Date: 2011-07-21 09:40 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
Текст что надо:)
А ослик Иа, надо понимать, полон сарказма?
"Ты настоящий друг, не то, что некоторые.."

Date: 2011-07-22 05:27 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Точно, сарказм!

Date: 2011-07-21 10:04 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
C Вас анекдот(в качестве элемента юмора:)

Date: 2011-07-22 05:02 am (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Да Вы его знаете, он бородатый, как Фидель.

- Алло, прачечная?
- Хуячечная! Министерство Культуры!

:))

Date: 2011-07-22 04:21 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Настолько бородатый, что у него уже дети есть:

Приемная министра культуры, сидит секретарша и безутешно плачет:
- Я работаю здесь уже 15 лет, и 15 лет жду этого звонка. И вот сегодня, когда позвонили и спросили: это прачечная? - я растерялась и не нашлась что ответить....

Date: 2011-09-07 11:16 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
:))) Простите, Макар! До меня долго доходит..
аналогичный случай:
я нашла в и-те курс под названием
אמצעים מטאפוריים בשירה לילדים
проводящийся при хайфском университете в школе "Аскола",
позвонила по указанному телефону. Когда на другом конце провода меня заверили, что я попала именно туда, спросила:
האם יכולה אני לקבל פרטים על מבנה הקורס ... טרה-טה-טה
и услышала:
מה זה אמצעים מטאפוריים?

Date: 2011-09-08 07:01 am (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Вы, видимо, поговорили с преподом :)))

Date: 2011-09-10 07:57 am (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
Видимо:))) Поэтому записываться передумала..

Date: 2011-07-22 04:24 pm (UTC)

Date: 2011-07-21 10:00 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
...
думаю, уже тут вступает לשון סגי נהור, кстати очень обиходный у детей переходного возраста 9-10 лет.
Ослик так вообще חמור סגי נהור
Сложные слова я не понимаю, но спасибо за комплимент:)

Date: 2011-07-22 05:37 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
סגי נהור... надо подумать
Page generated Sep. 24th, 2017 07:11 pm
Powered by Dreamwidth Studios