tokatoka: (booker)
[personal profile] tokatoka
абсурд, розыгрыш.

..."התכוונתי לשאול אם יש מישהו בבית", צעק פו...
"לא" ענה קול מתוך הבית...

זו היא בדיחת אבסורד. הבסיס של הבדיחות האלו – סתירה סמנטית-לוגית. הדבר מפתיע ברגע ראשון, אבל המוח המצויד בידע הפרגמאטי כבר מלחש פיתרון אפשרי לסתירה.

"חבל", הצטער פו "האם באמת אין אף אחד בבית?"
"אף אחד"...

זאת חזרה שבאה לחזק את האפקט הקומי, הרי אותו פלוני בשם "אף אחד" שוב התבטא ופלט אמרה אחרת, כאשר גם ה"לא!" הראשון היה כבר מעבר ליכולת שלו, של הבית הריק להשמיע דברים. מישהו מערים על פו.

...פו שקע במחשבות עמוקות...

האיך פו לא מבין את המצב?! איזו נאיביות, כמו ילד קטן הוא, באמת!

...הוא חזר וקרא לתוך הפתח:
"שלום שפן, האם זה אתה?"
"לא". ענה שפן בקול משונה...

הסיבוב הבא של דו-שיח פותר לגמרי את האבסורד ומבליט את המתיחה: "עובדים" על פו.
אגב, מה זאת מתיחה? בין מה למה ישנו המתח? נראה לי כי בין שקר לאמת. המותח את חברו תופס בשני הקצוות ומתאפק עד שגם חברו יתפוס את הקצה השני, קצה האמת. הוא יתאכזב אם השקר היה ערב לאוזנו או ייאנח בהקלה אם מתחו לו לפני כן את העצבים.
הקטע שלנו אינו נראה מתיחה ממש, כי שקופה בו האמת, אבל האמת הזאת איננה שקופה לפו. העימות נמשך:

..."אבל נדמה לי שאני שמעתי את קולו של שפן".
"אני לא חושב כך", ענה שפן, כל כך השתדלתי לשנות את קולי".
"הו", אמר פו.
הוא עמד וחשב וחשב...

אם מישהו עודנו לא האמין כי פו הדוב תמים כדף נייר לבן, אז אין לו מנוס עכשיו, אלא להודות בכך.и хватит на сегодня :)

! :)

Date: 2011-07-11 02:58 pm (UTC)
From: [identity profile] stop-by.livejournal.com
"חבל", הצטער פו "האם באמת אין אף אחד בבית?"
"אף אחד"...
как всегда! на самом интересном месте - многоточие! :(((

Re: ! :)

Date: 2011-07-12 05:15 am (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
так в оригинале :)))

Date: 2011-07-11 03:07 pm (UTC)
From: [identity profile] gtufc.livejournal.com
Вспомнился старый польский анекдот (а может, и не анекдот, но я не знаю, откуда это):))

Некто пришёл к врачу-окулисту и демонстрирует своё очень слабое зрение:

-Pan widzi tego ćwoczka? Bo ja go nie widzę!

Date: 2011-07-12 05:14 am (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
:)))
Ага, о том и речь :))

Date: 2011-07-12 08:27 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
У меня начинает складываться впечатление, что по русскому переводу можно написать совсем другую статью о юморе :) Все-таки Заходер - кудесник и маг. Взять хотя бы начало этого диалога: "Кто-нибудь дома? Никого. Что, совсем-совсем никого?" Это уже смешно, потому что за абсурдным ответом следует еще более абсурдный вопрос, эдакая перепасовка. Кроме того, Кролик не разыгрывает Пуха, а искренне пытается не подвергнуться нашествию варваров. И Пух в этой истории - не такой уж наивный простачок, во всяком случае, он оказался хитрее Кролика, и сгубила его ислючительно жадность :)

Date: 2011-07-13 10:06 am (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
У меня начинает складываться впечатление, что мой разбор в подметки не годится вашему.
Хотя насчет простоты Пуха - готов поспорить. Он достигает своей цели набить себе живот только благодаря прямолинейности - ведь не скрывает же он своих намерений, не хитрит. Кролик же лишается своих запасов исключительно из-за своей мягкотелой интеллигентности.

Date: 2011-07-13 04:57 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Ну уж нет, твой разбор - настоящая работа, а мой - просто реплика. Действительно обидно за ивритский перевод, он явно хуже русского. Что касается Пуха, то его простота - хуже воровства :)

Date: 2011-07-14 08:36 am (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Макар, точно так же можно обижаться на оригинал :), у Заходера-то - пересказ!

Ну вот, совсем Пуха пристыдили...

Date: 2011-07-14 11:31 am (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Никак не могу найти оригинальный текст в сети, чтобы понять, обидно ли мне и за него тоже :)

Date: 2011-07-14 12:33 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Согласно Википедии должен быть тут, только я не вижу - я на работе и этот сайт перекрыт.
Лея Наор - хороший переводчик, ей можно доверять :)

Date: 2011-07-14 12:45 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Там открывается совсем левая страница.
Доверять-то можно, но вот читать с удовольствием - дело другое :)

Date: 2011-07-14 12:49 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Не, отличная! Одни ее переводы непереводимого Доктора Сьюза чего стоят! Зубодробительные стишки!

Date: 2011-07-14 04:38 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
"Представляю, какие там все остальные" (с) :)))

Date: 2011-07-13 05:05 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
А Кролик - действительно типичный интеллигент, чопорный и закомплексованный. Вот это как раз похоже на мягкую пародию :)

Date: 2011-07-13 11:26 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
...на школьного учителя мужского пола...
заставил же он Пуха пошевелить опилками!
Page generated Sep. 24th, 2017 07:12 pm
Powered by Dreamwidth Studios