tokatoka: (booker)
[personal profile] tokatoka
О юморе, пародия.

... הוא חיבר את השיר בבוקר, כשעשה תרגילי התעמלות מועילים...: "טרה לה לה לה, אוי הצילו – לה לה"...
"... איזה מזל, רם טם טידל דם, איזה מזל, בדיוק פה גר שפן, ושפן זה חבר, וחבר זה מישהו שאפשר לשיר לו את השיר היפה, אוי כמה ניפלא, רם טם טידל דוּם!"...

שאלתי את עצמי, מדוע הקטע הזה מצחיק וכמעט אבד לי חוש ההומור – מרוב המאמצים שהשקעתי כדי להבין את הדבר. נראה לי כי מוזרות התנהגותו של הגיבור, מצב רוחו המרומם, אשר מתבטא בשיר העליז שמתפרץ בין שורות השיח שלו, ויד ביד עם זה – בא הדמיון לבני האדם מסוימים, ואלה – אופטימיסטים מפוזרים וקצת אינפנטיליים והם הנמשל של הפרודיה הזאת.

Date: 2011-07-06 04:33 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
?אתה חושב שזו היא הגדרת חבר אופטימית מדיי

Date: 2011-07-07 09:09 am (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
не понял, можешь переформулировать вопрос?

Date: 2011-07-08 08:12 pm (UTC)
From: [identity profile] ba-deshe.livejournal.com
Прочитав комментарий Макара, хочу добавить, что Пух - ,видимо и слышимо, поэт..со всеми вытекающими.Его стихи поэты и переводили - Маршак, Альтерман. А поэты - они сам знаешь.. Смешно здесь то(и это не единственный кусочек), что обнажается процесс как бы примитивного мышления Пуха - эдакого любознательного и чуть избалованного ребенка עם מוח קטן. Мысли текут беспрерывно, многие из них не принято высказывать вслух. При этом, надо отдать ему должное, он по-своему последователен и хоть как-то мотивирует свои неожиданные поступки.
А я имела ввиду то, что он зачастую глаголет истину: латентное определение дружбы, ворвавшееся в монолог Пуха
по-моему, верное. Друг - это тот, кто может выслушать только что сымпровизированный стишок:)))

Date: 2011-07-09 05:17 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
ага, там много смешного, и это тоже.
а, дошло насчет определения. славное :)))

Date: 2011-07-07 07:48 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
У меня, видать, чувство юмора уже успешно атрофировалось :) В переводе на иврит, как мне кажется, сохранился только юмор собственно персонажа. Пух - неуклюжий увалень, который проговаривает все свои действия, разбавляя внятный текст нечленораздельным мурлыканьем (которое считает песенками), и таким образом озвучивает поток собственного не отягощенного интеллектом сознания (он ведь и оптимист только потому, что дурачок). Смешно уже то, что он говорит буквально то, что думает, и в тот же момент. В русском переводе есть еще штука - Пух говорит, что "Кролик - подходящая компания", т.е. неожиданно использует взрослый лексикон. То же самое, кстати, в русском переводе делает Карлсон. За это мы их и любим :)

Date: 2011-07-08 05:59 pm (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Да, там безусловно, больше слоев юмора, чем голая породия. И то, на что ты указываешь - безусловно верно.
Мне важно было вычленить хотя бы один элемент смешного (пародию, в данном случае) и показать, что он тоже зиждется на разнице двух планов восприятия, и в то же врямя отмечен личным своеобразием.

В русский перевод я не заглядывал, чтобы не путаться.

Любопытно, полюбят ли Карлсона израильтяне, со второй попытки...

Date: 2011-07-09 06:02 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
В русский перевод заглядывать не надо, он и так на слуху :) Что касается вопроса о пародии: мне кажется, что в пародии всегда есть узнаваемый прототип - если не конкретный человек, то четко определенная группа людей (такая, которая укладывается в некий стереотип - ботаники, например). Группы людей, которых можно условно назвать Винни-Пухами, по-моему, нет (одной инфантильности мало). Если в ВП и можно кого-то узнать, то только себя. В сущности, если озвучить поток сознания любого симпатичного человека, получится наверняка что-то подобное, только мы очень сдержаны и ничего не озвучиваем :) И рассуждение о выборе друзей тоже верно для всех. Т.е. узнает читатель исключительно себя, это-то и смешно :) ВП - это такое универсальное гротескное зеркало в комнате смеха.

Date: 2011-07-10 05:30 am (UTC)
From: [identity profile] tokatoka.livejournal.com
Блестящий разбор, шапо!
Ага, все мы немножко ВП :)

Date: 2011-07-10 07:08 pm (UTC)
From: [identity profile] makar-svirepii.livejournal.com
Спасибо за интересную тему :)
Page generated Sep. 24th, 2017 07:11 pm
Powered by Dreamwidth Studios